C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Bases Obert 2017

XI OBERT D’ESCACS

LLINARS DEL VALLES 2017

 

Bases del torneig

1. Format.- El torneig es disputarà a 9 rondes pel Sistema Suís basat en valoració en diferents grups d’ELO.

2. Local de joc.- El local de joc serà el Pavelló Annex de Llinars del Vallès, Passeig Europa de les Nacions s/n.

3. Grups.- El torneig es disputarà en tres grups:

– Grup A, vàlid per ELO FIDE: Obert a tots/es aquells/es jugadors/es amb llicència federativa FIDE i FCE en vigor.

– Grup B, vàlid per ELO FIDE: Jugadors/es amb llicència federativa FIDE i FCE en vigor i un màxim de 1950 d’ELO català.

– Grup No Federats, per jugadors no federats en l’actualitat, i que si han estat federats en alguna ocasió amb un màxim de 1715 d’ELO Català.

 

El rànquing inicial dels grups A i B s’ordenarà en primer lloc per ELO FIDE, després per ELO FEDA i finalment per ELO català. Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER.

4. Presentació del jugador/a: Transcorreguts 30 minuts des del començament de la ronda, qualsevol jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.

 

5. Dies de joc.- Dissabtes tarda a les 16:30 hores, els dies  22 i 29 d’abril, els dies 6, 13, 20 i 27 de maig i el 3, 10 i 17 de juny de 2017.

6. Ritme de joc.-

90 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.

 

7. Drets d’inscripció.-

– Grup A, quota general: 35 €

– Grup B, quota general: 30 €   Sub-12: 20€

– Grup No Federats, quota general: 15 €

 

Descompte de 5 € per pagament abans del 13 d’abril i per els jugadors/es del Club d’Escacs Llinars.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de forma anticipada mitjançant un ingrés al compte del Banc de Sabadell ES60 0081 1844 3500 0107 9815, indicant el nom, cognoms, club i grup on es vol participar. L’organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció. També es pot fer el pagament en qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell, amb qualsevol targeta, posant opció: PAGAMENT A TERCERS i codi Entitat 003885.

 

Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera ronda o a dues (seguides o alternes) sense justificar o avisar a la Direcció del Torneig abans d’haver-se fet l’aparellament corresponent. Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar per escrit fins el dilluns previ a la ronda a jugar fins les 21:00 hores. No es podrà demanar no ser aparellat més de 2 vegades.

 

No es podrà jugar la tercera ronda, si no s’ha realitzar el pagament de la inscripció.

 

L’aparellament es publicarà el dilluns anterior a la ronda a partir de les 22:00 hores.

8. Formes d’inscripció.-

A) Telefònicament tardes de 17 a 19 hores al  938413086 (dimarts a divendres)

B)  Mitjançant el formulari d’inscripció de la nostra web www.escacsllinars.cat

C)  Per correu electrònic a: obert@escacsllinars.cat

 

Data màxima d’inscripció: Dijous 20 d’abril a les 22:00 hores

9. Premis.- A tots els efectes es tindrà en compte l’ELO català per atorgar els premis. S’estableixen els següents premis per trams d’ELO català als grups A i B:

Grup A:  sots 2000, 2001-2100 i 2101-2200.

Grup B:  sots 1700, 1701-1775 i 1776-1850.

PREMIS GRUP A.-

1er classificat                    400 € + trofeu

2on classificat                   300 € + trofeu

3er classificat                    200 € + trofeu

4rt classificat           150 €

5é classificat           100 €

6é classificat             80 €

7è classificat             70 €

8é classificat             60 €

1er Tram 2101-2200    50 € + trofeu

1er Tram 2001-2100    50 € + trofeu

1er ELO sots 2000       50 € + trofeu

1era femenina            35 € + trofeu

1er local                   35 € + trofeu

Millor veterà             35 € + trofeu

1er sub-16                 35 € + trofeu

PREMIS GRUP B.-

1er classificat          250 € + trofeu

2on classificat          200 € + trofeu

3er classificat          150 € + trofeu

4rt classificat                    125 €

5è classificat           100 €

6è classificat             80 €

7è classificat             70 €

8è classificat             60 €

1er Tram 1776-1850    45 € + trofeu

1er Tram 1701-1775    45 € + trofeu

1er ELO sots 1700       45 € + trofeu

1era femenina            30 € + trofeu

1er local                    30 € + trofeu

Millor veterà             30 € + trofeu

1er sots-16                30 € + trofeu

1er sots-14                30 € + trofeu

1er sots-12                trofeu + inscripció gratuïta any 2018

2on sots-12                trofeu + inscripció gratuïta any 2018

 

PREMIS GRUP C.-

1er classificat                    trofeu + inscripció gratuïta any 2018

2on classificat                   trofeu + inscripció gratuïta any 2018

3er classificat                    trofeu + inscripció gratuïta any 2018

 

10. Lliurament dels premis.- L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última ronda, el 17 de juny. Els premis individuals no són acumulatius i  es lliuraran als guanyadors en aquest acte. 

11. Desempats.- S’utilitzaran els sistemes (Veure Annex):
         a) Tall de Buchholz 1

b) Mediana de Buchholz 1

c) Buchholz total

d) Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències)

e) Sorteig

L’ordre d’aplicació dels tres primers desempats se sortejarà immediatament després d’acabar l’última ronda.

12. Direcció i arbitratge.- El Director del Torneig és en Joan Antoni Pérez. L’equip arbitral estarà dirigit per en Carlos Giménez (àrbitre principal).

13. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora després d’acabada la ronda al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

14. Ús dels telèfons mòbils.- Si és imprescindible utilitzar el mòbil o qualsevol altre aparell de comunicació caldrà demanar permís a l’àrbitre del torneig. Si sona algun dispositiu electrònic de comunicació a algun participant o si es detecta que manipula aquest dispositiu sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

15. Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO FIDE, FEDA i FCE (grups A i B).

 

16. Drets d’imatge.- La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. El Club d’Escacs Llinars podrà utilitzar les imatges presses en la sala de joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals habituals de comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada.

17. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, la FEDA i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

18. Web oficial.- www.escacsllinars.cat

ANNEX: DESEMPATS

Tall de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la puntuació més baixa.

 

Buchholz Total: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador.

 

Mediana de Buchholz 1: Consisteix en la suma dels punts de tots els oponents del jugador excepte el que té la puntuació més baixa i més alta.

 

Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències):Després de cada ronda un jugador té una determinada puntuació. El desempat consisteix en la suma d’aquestes puntuacions. Si l’empat persisteix, es fa el mateix càlcul traient rondes, començant per la primera.

Ajust FIDE en el Buchholz: L’ajust FIDE en el Buchholz s’aplicarà, per a les partides no jugades, com si s’hagués jugat contra un oponent virtual (FIDE Handbook, C05 Annex 3):

−Els punts que tindrà aquest oponent virtual seran: Els punts que tenia en començar la ronda, més el resultat de la ronda tractat com un resultat normal (és a dir, que una derrota per incompareixença és una victòria per l’oponent virtual i viceversa), més mig punt per la resta de rondes fins al final.

−Per als seus rivals, la partida no jugada comptarà com taules.