C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Search
Search

Sobre el projecte

L’objectiu del projecte GAMBIT és convidar, formar millor, motivar i fidelitzar els infants de 7 a 12 anys, amb especial atenció a les noies i persones que viuen en zones rurals en els escacs, mitjançant el desenvolupament de les capacitats dels clubs, formar les seves instructores i instructors i desenvolupar els seus mètodes d’entrenament per millorar el valor, la motivació i el desenvolupament d’habilitats particulars en l’entrenament d’escacs.

El projecte està implementat per 3 clubs d’escacs de base de 3 països europeus diferents i la Fundació Judit Polgar d’escacs com a organització d’entrenadors professionals. Durant el projecte hi haurà 3 sessions d’aprenentatge i intercanvi de coneixement (una a cada país) i diverses sessions d’intercanvi de coneixement online. Després d’una adequada valoració de les necessitats dels clubs per afinar i adaptar la metodologia d’entrenament, les sessions de formació d’entrenadors es realitzaran tant en línia com presencial. El projecte GAMBIT beneficiarà directament 139 nenes i nens dels clubs d’escacs i millorarà les metodologies de +20 monitores i monitors. L’èxit del projecte té com a objectiu:

✔ Fer que més nenes i nens d’entre 7 i 12 anys s’involucrin i facin esport.

✔ Augment del nombre de noies implicades.

✔ Augmentar la inclusió social de les persones en zones menys cèntriques i més rurals.

✔Aconseguir entrenadors i entrenadores d’escacs ben entrenades i preparades amb un conjunt d’eines professionals eficaces

✔ Desenvolupar les capacitats dels clubs d’escacs amb entrenadors i entrenadores formades, i millorar les metodologies per obtenir una millor motivació i millorar la retenció de les noies i els nois als clubs.

✔ Desenvolupar habilitats i eines per aconseguir que les nenes i els nens millorin la seva participació en els entrenaments regulars d’escacs, amb un millor rendiment a l’escola i en situacions personals/socials

✔ I finalment augmentar la consciència i la comprensió dels escacs com a esport, el seu potencial en educació, beneficis per a la salut i possibilitats per crear una societat millor a escala europea.

El projecte difondrà els resultats i les lliçons apreses a través d’eines sostenibles com els llocs web de les organitzacions i les xarxes socials, una presentació del projecte al World Chess Festival i un vídeo final de tota l’experiència presentat en un esdeveniment final de GAMBIT a Espanya.

El projecte Gambit va començar l’1/2/2024 i finalitzarà el 31/7/2025.

Participen:

CLUB D ESCACS LLINARS – ESPANYA (Coordinador)

GYORI SAKK KOR, KULTURALIS ES SPORTEGYESULET – HONGRIA (Soci)

FUNDACIÓ D’ESCACS POLGAR JUDIT – HONGRIA (Soci)

GRUP D’ESCACS LEON KANTIA – GRÈCIA (Soci)

Programa i viatges:

El programa també inclou 3 viatges als 3 països de la Unió Europea que participen en el programa:

1r Viatge: 9-12/5/2024 – GRÈCIA

2n Viatge: setembre 2024 – HONGRIA

3r Viatge: juny/juliol 2025 – ESPANYA

Chess Clubs from Spain, Hungary and Greece and Polgar Foundation join forces in “Gambit” project of EE

A very interesting project under the name “Gambit” is already in process with chess club from three European countries with the objective to invite, better train, motivate & retain children between the age of 7-12, with special focus on girls & people with fewer opportunities. The idea is to empower chess communities through developing chess clubs’ capacities with training their trainers & developing their training methodologies to improve value, motivation & soft skill development in chess education. This will be implemented by 3 grassroot chess clubs from 3 different EU countries & the Judit Polgár Chess Foundation as a professional trainer organization. During the project there will be 3 knowledge exchange learning sessions (one in each country) & several online knowledge sharing sessions. After a proper needs assessment at clubs to fine-tune & tailor-make the training methodology, training the trainers’ sessions will be held both online & offline.

The GAMBIT project will directly benefit 139 children from the chess clubs & improve +20 trainers’ methodologies. Main focus of the project aims is

 to engage more children between 7-12 in chess

 Increase number of girls involved 

 Increase the social inclusion of people in less centric, more rural areas

 To achieve well trained & prepared chess trainers with effective professional toolkit at hand

 to Develope capacities of chess clubs with trained trainers & improved methodologies for motivation & retention

 to Develop soft skills & improved values of children who take part in regular chess trainings, performing better in school & in personal / social situations

 and finally to raise awareness & understanding of chess as a sport, its potential in education, health benefits & possibilities to create a better society on a European level.

The project will disseminate its outputs & lessons learned by sustainable tools such as the organizations’ websites & social media, a project presentation in the Global Chess Festival & a Final video with all the experience presented in a GAMBIT final event in Spain.

 

Participation:

CLUB D ESCACS LLINARS  – Spain, Coordinator

GYORI SAKK KOR, KULTURALIS ES SPORTEGYESULET – Hungary, Partner

POLGAR JUDIT CHESS FOUNDATION – Hungary, Partner

LEON CANDIA CHESS CLUB – Greece, Partner

Schedule & Trips:

Gambit project started on 1/2/2024 and will be concluded by 31/7/2025. 

The project contains 3 trips in the three participant countries on the following dates:

1st trip: 9-12/5/2024 – Greece

2nd trip: September 2024 – Hungary

3rd trip: June/July 2025 – Spain

 

GAMBIT project’s objective is to invite, better train, motivate & retain children between the age of 7-12, with special focus on girls & people with fewer opportunities (rural areas) to chess through developing chess clubs’ capacities with training their trainers & developing their training methodologies to improve value, motivation & soft skill development in chess education. This will be implemented by 3 grassroot chess clubs from 3 different EU countries & the Judit Polgár Chess Foundation as a professional trainer organization. During the project there will be 3 knowledge exchange learning sessions (one in each country) & several online knowledge sharing sessions. After a proper needs assessment at clubs to fine-tune & tailor-make the training methodology, training the trainers’ sessions will be held both online & offline. The GAMBIT project will directly benefit 139 children from the chess clubs & improve +20 trainers’ methodologies.

Successfully achievement of the project aims at: # More children between 7-12 are active & engaged in sports; # Increased number of girls active in sports; # Increase the social inclusion of people in less centric, more rural areas; # Well trained & prepared chess trainers with effective professional toolkit at hand; # Developed capacities of chess clubs with trained trainers & improved methodologies for motivation & retention; # Developed soft skills & improved values of children who take part in regular chess trainings, performing better in school & in personal / social situations; # Raised awareness & understanding of chess as a sport, its potential in education, health benefits & possibilities to create a better society on a European level. The project will disseminate its outputs & lessons learned by sustainable tools such as the organizations’ websites & social media, a project presentation in the Global Chess Festival & a Final video

with all the experience presented in a GAMBIT final event in Spain.