C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Amb l’objectiu de complir els preceptes del Reglament general de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CLUB ESCACS LLINARS informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota la informació que rebi CLUB ESCACS LLINARS serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat, i s’incorporarà als fitxers automatitzats de la seva propietat, la creació dels quals ha estat degudament notificada a l’Agència de Protecció de Dades.Aquesta informació és emprada exclusivament per CLUB ESCACS LLINARS amb la finalitat de mantenir la relació comercial i mercantil amb els seus clients, així com per mantenir-los puntualment informats dels productes i serveis que ofereix, i no serà comunicada a terceres parts excepte en els casos en que CLUB ESCACS LLINARS estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a CLUB ESCACS LLINARS els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com l’oposició o limitació del tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adreçat a CLUB ESCACS LLINARS, c/ Prat de la Riba, 17, Llinars del Vallès. 08450 – Barcelona, o bé trametent-lo per correu electrònic a l’adreça gestio@escacsllinars.cat tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

CLUB ESCACS LLINARS guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. CLUB ESCACS LLINARS complirà amb aquesta obligació de conformitat amb el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades) i totes les disposicions posteriors.