C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Search
Search

Torna el Calculín

X OBERT DESCACS CALCULÍN 2023

LLINARS DEL VALLÈS / SABADELL / VILANOVA I LA GELTRÚ/ VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Bases del torneig

1. Format.-

El torneig es disputarà en dues fases.

Hi haurà una fase prèvia oberta per esportistes nascuts/des a partir de l’1 de gener de 2011 i amb un ELO català màxim de 1700; i que es disputarà als municipis de Llinars del Vallès, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, per Sistema Suís basat en valoració d’ELO. Aquestes fases s’identificaran com a grups Calculín GROC (Llinars del Vallès), Calculín VERD (Sabadell), Calculín BLAU (Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès).

Paral·lelament, en cada seu, es podrà disputar el grup Calculin Off, que admetrà esportistes de promoció fins a la categoria sub-16 (nascuts a partir de l’1 de gener de 2007). En aquesta categoria podran participar esportistes no federats i federats (amb un ELO català màxim de 1700), i aquest grup no serà avaluable per ELO català.

Hi haurà una fase final, amb els 4 millors de la fase prèvia, que es disputarà per Sistema Suís a Llinars del Vallès, i que s’identificarà com a Calculín d’OR sub-8, sub-10 i sub-12; i com a Calculín Off.

2. Local de joc.

Els locals de joc de les fases prèvies seran:

Calculín GROC: Can Lletres, C/. Josep Argila 39. Llinars del Vallès

Calculín VERD: Societat Coral Colon Sabadell, Avda. Onze de Setembre 125. Sabadell

Calculín BLAU: Local Rossend Montané, c/Moreneta s/n. Olèrdola (1ª i 2ª Jornada -06/05 i 13/05)

Rambla principal, nº 52. Vilanova i la Geltrú (3ª i 4ª Jornada -20/05 i 27/05)

3. Grups.

Fase previa

El torneig es disputarà en grup únic en cada seu, per esportistes nascuts/des a partir de l’1 de Gener de 2011 i amb un ELO català màxim de 1700. I un grup únic del Calculín Off.

El rànquing inicial s’ordenarà per ELO català. Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER

Fase final

El torneig es disputarà en tres grups dividits per categories (sub-8, sub-10 i sub-12), així com un grup únic del Calculín Off, per esportistes provinents de les fases prèvies.

De cada una de les fases prèvies es classificaran els millors quatre (4) esportistes de cada categoria i també del Calculín Off. En cas que algun classificat no pogués assistir a la final, no

es cobriria aquesta plaça. En cas que el nombre de participants en alguna categoria fos senar, la direcció podrà convidar a un/a esportista de qualsevol seu en aquella categoria.

Amb l’ànim de potenciar la interrelació de Calculin arreu, l’organització podrà convidar en aquesta Final a esportistes d’altres localitats, preferentment, de fora de Catalunya.

El rànquing inicial s’ordenarà per ELO català. Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER.

4. Dies de joc

  • FASE PRÈVIA. CALCULÍN GROC (Llinars del Vallès), CALCULÍN VERD (Sabadell)

7 rondes, del 22 d’abril al 20 de maig ambdós inclosos (el 30 d’abril es descansa):

22 d’abril: 16:30 h – Ronda 1ª 18:30 h – Ronda 2ª

6 de maig:16:30 h – Ronda 3ª 18:30 h – Ronda 4ª

13 de maig: 16:30 h – Ronda 5ª 18:30 h – Ronda 6ª

20 de maig: 16:30 h – Ronda 7ª 18:30 h – Entrega de obsequis, medalles i trofeus

FASE PRÈVIA CALCULÍN BLAU (1ª i 2ª jornada a Vilafranca del Penedès, 3ª i 4ª a Vilanova i la Geltrú)

7 rondes, del 06 de maig al 27 de maig ambdós inclosos:

6 de maig: 16:30 h – Ronda 1ª 18:30 h – Ronda 2ª

13 de maig:16:30 h – Ronda 3ª 18:30 h – Ronda 4ª

20 de maig: 16:30 h – Ronda 5ª 18:30 h – Ronda 6ª

27 de maig: 16:30 h – Ronda 7ª 18:30 h – Entrega de obsequis, medalles i trofeu

En cas que algun grup d’aquesta fase Prèvia disposés d’un número d’inscrits que recomanés fer una ronda més, aquesta 8ª ronda es jugaria el mateix dia de la 7ª ronda, a les 18:30h .

FASE FINAL. CALCULÍN D´OR (Llinars del Vallès)

5 rondes, Cap de setmana 10 i 11 de juny (a Llinars del Vallès)

10 de juny: 16:30 h – Ronda 1ª 18:30 h – Ronda 2ª

11 de juny: 10:00 h – Ronda 3ª 12:00 h – Ronda 4ª

16:00 h – Ronda 5ª Entrega de trofeu

5 . Ritme de joc i aparellaments.

El ritme de joc de les partides serà de 30 minuts + 30 segons per jugada.

Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera jornada o a tres rondes (seguides o alternes) sense justificar o avisar a la Direcció del Torneig abans d’haver-ne fet l’aparellament corresponent. Aquell jugador que no es presenti a la primera partida d’una jornada, no serà aparellat a la segona partida d’aquella jornada, a no ser que es presenti físicament a la taula arbitral abans de 30 min del començament de la segona ronda i ho demanin.

Els byes no es bonificaran i es podran sol·licitar per escrit fins el dimarts previ a la ronda a jugar fins les 21h. No es podrà demanar no ser aparellat més de 3 vegades.

L’aparellament de la següent jornada es publicarà el dimarts anterior a la ronda a partir de les 22:00 h.

A la fase Final no es podrà demanar cap bye.

6. Presentació del jugador/a.

Transcorreguts 30 minuts des del començament de la ronda, qualsevol jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.

7. Drets d’inscripció.

Quota general: 22 €

Descompte de 3 € pels esportistes del C.E. Llinars, S.C.C. Sabadell, C.E. Sitges i C.E.Vilafranca i G.P.Vilanova.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de forma anticipada mitjançant un ingrés al compte del Banc de Sabadell

ES97 008118443500 0104 4811 , indicant el nom, cognoms i club. També es pot fer el pagament en qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell, amb qualsevol targeta, posant opció: PAGAMENT A TERCERS i codi Entitat 003885.

No es podrà jugar la quarta ronda si no s’ha fet efectiu el pagament de la inscripció.

8. Formes d’inscripció.-

Formulari d’inscripció

  1. A) Per correu electrònic a: calculin@escacsllinars.cat
  2. B) Mitjançant el formulari d’inscripció de la web escacsllinars.cat
  3. C) Per whatsapp al mòbil +34 644 722.997.

 

Caldrà indicar el nom i cognoms del jugador, club on està federat, a quin grup CALCULÍN s’apunta (GROC-Llinars, VERD-Sabadell, BLAU-Vilafranca-Vilanova)

i un telèfon de contacte.

Data màxima d’inscripció:

Dijous 20 d’abril a les 21:00h (CALCULIN GROC I CALCULIN VERD)

Dijous 4 de maig a les 21:00 ( CALCULIN BLAU)

L’organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció

 

9. Premis

Fase Prèvia.-

Hi haurà obsequis i medalles per a tots els participants de cada seu. S’entregaran trofeus als dos millors classificats de les categories sub8 (nascuts l’any 2015 o posteriors),

sub10 (nascuts l’any 2013 o 2014) i sub12 (nascuts l’any 2011 o 2012), i Calculin Off (nascuts entre els anys 2007 a 2010, ambdós inclosos).

Estaran classificats directament per a la Fase Final del Calculín d’OR quatre (4) esportistes per cada categoria (sub8, sub10, sub12 i Calculin Off).

L’Organització estableix, a més a més, un premi CALCULÍN VALORS per cada seu, que poden ser lliurats a discreció a qualsevol jugador/a. Per aquests premis es tindran en compte durant tot el campionat criteris d’esforç, superació personal, esportivitat i actitud entre d’altres.

Fase Final.-

S’entregaran els Trofeus Calculín d’OR als tres millors classificats de les tres categories (sub8, sub10 i sub12) i de la categoria Calculin Off:

1er classificat Trofeu Calculín d’OR

2on classificat Trofeu Calculín d’OR

3er classificat Trofeu Calculín d’OR

10. Lliurament dels premis.-

Fase Prèvia.-

L’atorgament de premis es realitzarà en cada una de les seus un cop acabada l’última ronda.

Els premis individuals no són acumulatius i es lliuraran als guanyadors en aquest acte.

Fase Final.-

L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última ronda, el dia 11 de juny.

Els premis individuals no són acumulatius i es lliuraran als guanyadors en aquest acte

11. Desempats

S’utilitzaran els següents sistemes i per aquest ordre (veure Annex):

  1. a) Tall de Buchholz 1
  2. b) Buchholz total
  3. c) Mediana de Buchholz 1
  4. d) Puntuació progressiva acumulativa (fins a les últimes conseqüències)
  5. e) Sorteig

12. Direcció i arbitratge.-

La direcció general del torneig és del Sr. Joan A. Pérez.

Comptarà com a directors/es de cada seu amb la Sra. Silvia Pérez a la seu de Sabadell, , la Sra. Rosa Marrugat a la seu de Vilafranca del Penedès, el Sr. Ivan Marina a la seu de Vilanova i la Geltrú i la Sra. Núria Español a la seu de Llinars del Vallès.

No hi haurà un àrbitre principal col·legiat. Cada seu tindrà el seu propi equip arbitral.

13. Apel·lacions.-

Les decisions arbitrals seran inapel·lables, podent-se recórrer per escrit al comitè de competició de la Federació Catalana d’Escacs.

14. Ús dels telèfons mòbils.-

No es pot disposar de cap element electrònic operatiu a la sala de joc. Si sona algun dispositiu a algun participant o si es detecta que manipula aquest dispositiu sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

15. Homologació.-

El torneig Calculin serà vàlid per ELO català.

El torneig Calculin Off no serà avaluable

16. Drets d’imatge.-

La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. Els clubs organitzadors podran utilitzar les imatges presses en la sala de joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals habituals de comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada

17. Normativa.-

Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

18.Web oficial.-

www.escacsllinars.cat