C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Promoció i valors 2024

COMISSIÓ D’ESCACS ESCOLARS VALLÈS ORIENTAL Gener/2024
Normativa Campionats d’Escacs
NORMATIVA CAMPIONATS D’ESCACS
FASE COMARCAL D’ESCACS DE PROMOCIÓ I VALORS ESPORTIUS

 1. Preàmbul
  El Campionat Comarcal d’Escacs de promoció i valors esportius forma part d’un programa de promoció esportiva establerta pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat i està organitzat pel Consell Esportiu del Vallès Oriental a través de la seva comissió tècnica.
  L’objectiu principal d’aquest campionat és el foment de la pràctica esportiva com a eina educativa, participativa i convencional del màxim número de joves escolars, sense tenir en compte les seves actituds físiques o tècniques.
  Aquesta pràctica ha de ser compatible amb la transmissió de valors formatius i pedagògics com són la responsabilitat, la solidaritat, el respecte, el compromís , la tolerància, el treball en equip i l’acceptació de les normes.
  En aquest sentit, la competició es dividirà en dos grups:
  Prebenjamí (sub8) i benjamins (sub10). En aquest grup d’esportistes es premiarà amb targetes verdes aquells esportistes que assoleixin els valors esportius, i seran els àrbitres ( tutors de joc) els encarregats de valorar-ho dins d’una tasca arbitral de caràcter pedagògic. A la classificació final es tindrà en compte en primer lloc l’obtenció de la targeta verda i la suma de les puntuacions de les partides serà el primer sistema de desempat.
  Aleví (sub12) fins juvenil (sub18), En aquest grup d’esportistes s’assumeix que els participants ja han adquirit els valors esportius i serà la suma de les puntuacions de les partides, la que determinarà la classificació final, actuant com a primer desempat els valors esportius ( puntualitat, anotació de les partides, respecte de les normes i de les persones).
 2. Categories
  Prebenjamí o Sub-8 (nascuts l’any 2016 i posteriors), Benjamí o Sub-10 (2014 i 2015), Aleví o Sub-12 (2012 i 2013), Infantil o Sub-14 (2010 i 2011), Cadet o Sub-16 (2008 i 2009) i Juvenil o Sub-18 (2006 i 2007).
 3. Participants
  El torneig és obert a tots els esportistes que pertanyin a entitats de la comarca del Vallès Oriental o assimilables(1) i disposin de la corresponent llicència esportiva del Consell Comarcal. Un cop es tramiti la llicència esportiva per una determinada entitat l’esportista no podrà canviar d’entitat. Podran participar tots els esportistes en la categoria que els correspon per l’any de naixement.
  (1) Després d’un acord amb els Consells Esportius Comarcals els esportistes tramitaran les llicències en els seus respectius Consells perquè puguin participar en la Fase Comarcal del Vallès Oriental.
 4. Data i llocs de celebració
  Les poblacions i seus són les següents:
  – 02 de març de 2024. Montornès del Vallés. Carpa Polivalent El Sorralet, Carrer dels Castanyers, 5.
  – 09 de març de 2024. Llinars del Vallés. l’Escola Damià Mateu. Carrer Frederic Marés, 52 (l’entrada a
  través del Carrer Doctor Fleming).
  – 16 de març de 2024. Vilanova del Vallés. Pavelló Municipal d’Esports, Carrer Maria Aurèlia Capmany, 2
  S’iniciarà la competició a les 16.30h
 5. Inscripcions
  La data límit d’inscripció és el 24 de febrer de 2023, tot i que s’acceptaran inscripcions fins el mateix dia de la ronda i es procurarà que entrin en l’aparellament de la ronda següent. Les inscripcions es realitzaran en l’imprès adjunt a l’àrbitre principal (tutor de joc) i seran confirmades per email:flancderei@flancderei.com.
  Es imprescindible, per poder formalitzar la inscripció, la tramitació de la llicència esportiva del Consell Esportiu de la comarca d’origen.
  El cost de la inscripció serà de 12 euros i s’haurà de fer efectiu al Consell Esportiu del Vallès Oriental mitjançant les entitats participants al compte bancari de BBVA: ES59 0182 8679 7502 0006 4958, identificant ESCACS VOR VALORS + NOM ENTITAT.
  Pels esportistes de les entitats del Vallès Oriental la llicència esportiva tramitada al CEVO serà gratuïta.
  Un cop realitzat el pagament per a qualsevol dels grups, es prega que s’enviï un e-mail amb el justificant electrònic
  de la transferència realitzada (o el justificant escanejat) a: joanantperez@gmail.com amb còpia a:
  cevo@cevo.cat
 6. Sistema de competició i horari
  Es jugarà preferentment pel sistema suís a 6 rondes (sempre que sigui adient a la inscripció) amb dues rondes per jornada. La competició serà única per a cada categoria (mixta), però en funció de la inscripció es podran agrupar o separar ( exemple: sub8 de primer any i sub8 de segon any) les categories. En la mesura que sigui possible s’evitarà que s’aparellin dos esportistes de la mateixa entitat. Quan s’acabi una ronda, la següent es jugarà 10 minuts després que finalitzi l’anterior.
  Els aparellaments es publicaran el dijous a partir de les 20h. Es podran fer aparellaments manuals el dia de la ronda per evitar que dos esportistes es quedin sense jugar. Els resultats d’aquests aparellaments no es publicaran.
  Si un esportista no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal (flancderei@flancderei.com) abans del dijous a les 19h. anterior a la ronda en qüestió.
 7. Ritme de joc
  El ritme de joc serà de 25 minuts a caiguda de bandera. S’aplicarà el concepte de TOLERÀNCIA ZERO respecte l’hora d’inici de la partida; però l’esportista que es presenti un cop iniciades les partides se’l podrà aparellar manualment.
 8. Puntuacions i desempats.
  a. La targeta verda als valors esportius.
  La targeta verda serà el reconeixement d’haver assolit la màxima puntuació en valors esportius. Els valors esportius es classificaran d’acord amb:
  a) Puntualitat
  b) Anotació de la partida ( Es valorarà la progressió i l’actitud )
  c) Respecte a les normes ( Només es penalitzarà la reiteració )
  d) Respecte a les persones.
  b. Puntuacions
  La puntuació per partida serà la següent guanyada 1 punt taules 0,5 punts perduda 0 punts
 9. Arbitratge
  L’àrbitre principal (tutor de joc) serà el Sr. Jordi Pellicer.
 10. Director del Torneig
  El director del torneig serà el Sr. Joan Antoni Pérez Rodríguez
 11. Organitza
  La Comissió Tècnica d’Escacs del Consell Esportiu Comarcal del Vallès Oriental.
 12. Classificacions
  Prebenjamí (sub8) i benjamins (sub10) S’establirà una primera classificació de puntuacions i posteriorment
  una classificació integrada on en primer lloc constarà l’adquisició de la targeta verda i en segon lloc ( desempat) els punts assolits en la competició.
  Aleví (sub12) fins juvenil (sub18), S’establirà una classificació de puntuacions on el primer desempat serà complir els valors esportius ( puntualitat, anotació de les partides, respecte de les normes i de les persones).
  Aquesta fase comarcal podrà ser classificatòria per a les fases posteriors dels JEEC: Territorial i Final Nacional
 13. Premis
  Es lliuraran medalles de participació a tots els esportistes, així com alguns detalls que les acompanyaran.
 14. Col·laboracions
  Per les categories sub8, sub10:
  Els esportistes, que optin per federar-se en algun Club del Vallès Oriental ( si encara no ho han fet) , que obtinguin la targeta verda i assoleixin un mínim del 50% dels punts possibles, tindran un val de descompte en la inscripció al torneig de promoció homologat CALCULIN GROC i que es jugarà a Llinars del Vallès les tardes dels dies 13/4, 20/4, 27/4 i 4/5.
  Per les categories de sub12 a sub16:
  Els tres primers esportistes en la classificació integrada tindran la inscripció gratuïta del torneig CALCULIN Off GROC i que es jugarà a Llinars del Vallès les tardes dels dies 13/4, 20/4, 27/4 i 4/5.
  Normativa específica
  – Dins de la Comissió Tècnica d’Escacs del CEVO es nomenarà una comissió avaluadora que revisarà tots els aspectes de la competició. Les funcions d’aquesta comissió seran principalment inspeccionar i emetre una valoració dels locals de joc que seran seu de la competició. Especialment respecte a la capacitat de la sala, accessos als lavabos pels participants i zona d’accés pels acompanyants.
  – Només podran estar a la sala de joc mentre duri la competició les persones acreditades.
  – Les persones acreditades portaran un distintiu que els hi facilitarà l’organització.
  – L’entitat que sigui seu organitzador proposarà a la direcció del torneig quines persones de l’entitat-seu exerciran de delegats de sala el dia en què es jugui ronda a la seva població perquè puguin ser acreditades.
  – Els delegats de sala són aquelles persones que vetllen pel correcte desenvolupament de la competició i estan a disposició del director del torneig.
  – Abans de la competició i a cada seu s’emplaçarà als delegats acreditats a una reunió prèvia per definir les seves tasques, en funció de les característiques del local i disposició dels esportistes.
  El Consell Esportiu (CEVO) té la voluntat de fer difusió de l’esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l’esdeveniment.