C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

II Obert de veterans +50 anys

Formulari

Chess-results

El torneig és obert a tots els jugadors nascuts l’any 1974 o anterior. Podran participar-hi tots els jugadors amb llicència de la Federació Catalana d’Escacs

Format: El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís FIDE holandès (Handbook FIDE C.04.3), a 7 rondes.

El torneig serà vàlid per Elo FIDE i català sempre que se superi el nombre de 25 inscrits.

Els aparellaments es faran utilitzant el programa Swiss Manager, tenint en compte l’Elo FCdE.

1.- Format: El torneig es disputarà mitjançant el sistema suís FIDE holandès (Handbook FIDE C.04.3), a 7 rondes.

2.- Sala de Joc: Club d’escacs Llinars, C/ Prat de la Riba, 17. 08450 Llinars del Vallès.

3.- Dies de joc: els dimecres dies 10 d’abril, 17 d’abril, 24 d’abril, 08 de maig, 22 de maig, 29 de maig, 05 de juny.

4.- Horari: Recepció de participants el 10 d’abril a partir de les 17:45 h. Horari totes les rondes a les 18 h. El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.

5.- Ritme de Joc: 60 minuts per a tota la partida més 30 segons d’increment per cada jugada realitzada a partir de la jugada 1.

6.- Homologació: El torneig s’homologarà per la Federació Catalana d’Escacs (FCE) i serà vàlid per a ELO FIDE/FCE.

7.- Jugadors: Podran participar tots els jugadors amb llicència federativa en vigor de la FIDE/FCE per a la temporada 2024. El rànquing inicial s’ordenarà, en primer lloc, per l’ELO FIDE, posteriorment per l’ELO FCE (llistats de l’1 d’abril de 2024). En cas que un jugador no disposi d’Id FIDE, ha d’avisar a l’àrbitre principal (lasheras16@gmail.com) abans del divendres dia 5 d’abril del 2024.

IMPORTANT: El nombre mínim de jugadors perquè se celebri el torneig és de 25 .

8.- Aparellaments i “byes”: Els aparellaments es realitzaran amb el programa Swiss Manager. No s’acceptaran reclamacions respecte dels aparellaments publicats excepte en els casos que l’equip arbitral ho consideri imprescindible. Aquells jugadors que per qualsevol circumstància hagin d’absentar-se alguna ronda, ho hauran de comunicar a l’àrbitre principal (a la mateixa sala de joc) o per email abans del dissabte previ a la ronda que s’hagi d’aparellar. Només es podrà demanar no ser aparellat dues rondes, un tercer “bye” implica la retirada del jugador del torneig. Tots aquests “byes” són de 0 punts.

9.- Drets d’inscripció a l’Obert de Llinars d’escacs veterans +50 anys 2024, amb pagament anticipat per transferència al compte del Banc de Sabadell ES97 0081 1844 3500 0104 4811, indicant el nom, cognoms i club. També es pot fer el pagament en qualsevol caixer automàtic del Banc de Sabadell, amb qualsevol targeta, posant opció: PAGAMENT A TERCERS i codi Entitat 003885. L’organització es reserva el dret de desestimar o anul·lar una inscripció.

– General: 24€

– Socis del C.E. Llinars: 18€

IMPORTANT: Els jugadors que no han satisfet els drets d’inscripció abans de les 23:59 h del dia 6 d’abril, es donaran de baixa de la llista publicada en Chess-Results el 9 d’abril.

Per poder tornar a aparèixer-hi, hauran d’enviar per WhatsApp al 615 960 976 el comprovant de pagament de la inscripció al torneig.

Per inscriure’s al torneig, envieu un missatge WhatsApp o sms amb el nom, cognoms i club al 615 960 976 (Anna Bonals) o envieu omplint el següent formulari:

Formulari

10.- Eliminació de l’Obert: Qualsevol jugador que no es presenti, sense causa justificada i sense avís previ, a la primera ronda, serà retirat del torneig. Tots els jugadors que no compareguin, sense notificar-ho, a dues rondes seran eliminats, sense poder reclamar la quota d’inscripció abonada. Si un jugador s’ha de retirar del torneig per raons mèdiques, en cap cas se li retornaran els drets d’inscripció.

11.- Premis i trofeus.

1r Classificat general: Trofeu + inscripció gratuïta al III Open Internacional de Llinars.

2n Classificat general: Trofeu + 50% inscripció gratuïta al III Open Internacional de Llinars.

3r Classificat general: Trofeu + 50% inscripció gratuïta al III Open Internacional de Llinars.

S’estableixen tres trams per ELO català

De 1850 a 2000: Trofeu

De 1701 a 1849: Trofeu

Inferior a 1700: Trofeu

Els trofeus es lliuraran per estricte ordre de classificació, en acabar la ronda final.

Els premis no són acumulables.

Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, i no poden optar a la franja superior.

Si un jugador, amb dret a premi pel seu tram d’Elo, ha aconseguit també un dels premis a la classificació general, el seu lloc en el tram d’Elo serà ocupat pel següent classificat.

En cas que algun dels trams d’Elo tingui menys de quatre jugadors, aquest tram quedarà anul·lat, els seus jugadors passaran al tram immediat superior.

12.- Lliurament de premis: Els premis i els trofeus es recolliran el dia 5 de juny, en finalitzar-se la darrera ronda. Els trofeus es lliuraran als guanyadors en acabar el torneig, un cop tancades les classificacions.

13.- Desempats: S’aplicaran els següents desempats, i en aquest ordre (Handbook C.04.2, 13.16.4):

1) Buchholz (-1), amb correcció FIDE.

2) Buchholz total, amb correcció FIDE.

3) Sonnenborn-Berger.

4) Progressiu acumulatiu, sense arribar a les últimes conseqüències.

5) Resultat particular.

L’ordre dels desempats aniran en l’ordre indicat.

14.- Apel·lacions: Qualsevol litigi que es presenti serà resolt, en primera instància, per l’àrbitre principal o el director del torneig (exclusivament per temes no reglamentaris) i, en segona instància i a petició de l’interessat, pel Comitè de Competició. El Comitè de Competició estarà format per la directora del torneig i 2 jugadors, a escollir durant la primera ronda. En cas de reclamació que impliqui a un dels jugadors escollits, actuarà com a membre del Comitè de Competició el primer jugador del rànquing inicial no implicat en el litigi. Les reclamacions a aquest comitè s’hauran de presentar per escrit com a màxim 15 minuts després de la finalització de la ronda objecte de reclamació. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables. En cas d’incidències en les rondes 3 i 6, l’Organització pot realitzar l’aparellament de la ronda següent sense haver d’esperar la resolució del Comitè, per no perjudicar en la temporització del torneig. Hi haurà el full oficial de reclamació de la FCE a disposició de tots els participants.

15.- Mòbils: Els jugadors podran dur a sobre telèfons mòbils i altres dispositius de comunicació, però aquests hauran d’estar completament desconnectats durant la disputa de la ronda. Si algun dispositiu produeix un so, el jugador perdrà la partida. L’oponent serà declarat guanyador. Tot i així, si l’oponent no pot guanyar la partida per mitjà de cap sèrie de jugades legals, la seva puntuació serà de taules.

16.- Direcció i Arbitratge: El director del torneig és Sra. Anna Bonals. L’àrbitre principal serà el Sr. Lluís Las Heras (Àrbitre Català).

17.- Normativa: Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans de comunicació que l’Organització consideri oportuns per a la necessària difusió de l’esdeveniment (rànquings, llistes de resultats, classificacions, partides, fotografies, vídeos, etc.). Qualsevol punt no inclòs en el present reglament serà resolt per la normativa FCE i, en general, la de la FIDE (Federació Internacional d’Escacs), amb les obligatòries adaptacions a les característiques del torneig.

18. Drets d’imatge.- La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge

dels jugadors que hi participin. El Club d’Escacs Llinars podrà utilitzar les imatges presses

en la sala de joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals habituals de

comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada.

19.- Web oficial: www.escacsllinars.cat