C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Search
Search

VI Obert Tardor 2014

Ja podeu consultar els aparellaments de la setena i penúltima ronda.

Chess-Results.com

VI OBERT DE TARDOR DE LLINARS DEL VALLES

Bases del torneig

1. Format.- El torneig es disputarà pel Sistema Suís basat en valoració a vuit (8) rondes.

2. Local de joc.- El local de joc és a la seu del Club d’Escacs Llinars, carrer Prat de la Riba nº 17 de Llinars del Vallès.

3. Grups.- El torneig es disputarà en grup únic per tots aquells jugadors/res amb llicència federativa en vigor i serà vàlid per ELO català.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.

4. Presentació del jugador/a: Passats 30 minuts de l’hora oficial de començament de la ronda, el jugador/a que no es presenti en aquest temps, perdrà la partida.

5. Dies de joc.- Les rondes es juguen els Divendres nit, a partir de les 21.30 hores, del 3 d’Octubre al 28 de Novembre de 2014, ambdós inclosos. El divendres 31 d’Octubre serà jornada de descans.

6. Ritme de joc.- 90 minuts per jugador amb increments de 30 segons per jugada efectuada.

7. Drets d’inscripció.-

Quota general: 25 €

Socis del Club d’Escacs Llinars: 22€

8.- Limitacions.- La capacitat de la sala està limitada a 80 places en total, pel que es mantindrà un rigorós ordre d’inscripció. Aquesta no es considerarà formalitzada fins un cop realitzat el pagament, que pot fer-se de forma anticipada mitjançant un ingrés al compte del Club d’Escacs Llinars de la Caixa de Pensions 2100-3390-86-2200366971, indicant el nom, cognoms, i club.

En cas d’inscripció superior a 80 jugadors, s’establirà una llista d’espera per la segona ronda per aquells jugadors que així ho desitgin. Aquests jugadors cobririen les possibles incompareixences de la primera ronda sense bonificació de punts. L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera ronda o a dues (seguides o alternes) sense justificació o avís a la Direcció del Torneig abans d’haver-se fet l’aparellament corresponent. Es podran demanar un màxim de dos byes sense bonificació de punts. Es podran sol·licitar per escrit fins el dilluns previ a la ronda a jugar fins les 22.30 hores. L’aparellament es publicarà el dilluns anterior a la ronda a les 23.00 hores.

9. Formes d’inscripció.- Data màxima d’inscripció: Dijous 2 d’Octubre a les 23 hores

A) Telefònicament als vespres a partir de les 22 hores al 938413021 (Josep Veciana)

B) Mitjançant el formulari d’inscripció de la nostra web www.escacsllinars.net

C) Per mail a: obert2014@escacsllinars.net

10. Premis.-

  • 1r classificat 120 € + Trofeu
  • 2n classificat 80 € + Trofeu
  • 3r classificat 50 € + Trofeu
  • 4t classificat Trofeu
  • 5è classificat Trofeu
  • 1r Tram 2001-2150 Trofeu
  • 1r Tram 1851-2000 Trofeu
  • 1r Tram 1700-1850 Trofeu
  • 1r local Trofeu

11.Lliurament dels Premis.- L’entrega de premis es realitzarà un cop acabada l’ultima ronda el mateix divendres 28 de Novembre. Els premis no són acumulatius.

12. Desempats.- S’utilitzaran els sistemes:

a) Bucholz mitjà -1 (ajust FIDE oponent virtual)

b) Bucholz total (ajust FIDE oponent virtual)

c) Progressiu fins a les darreres conseqüències.

L’ordre dels desempats es sortejarà immediatament després d’acabar l’última ronda

13. Direcció i arbitratge.- La Directora del Torneig és na Rut Aixandri. L’àrbitre principal serà en Lluís Las Heras.

14. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora després d’acabada la ronda al Comitè d’Apel·lació, que estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es escollits/des durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

15. Ús dels telèfons mòbils.-

D’acord amb el que estableixen les Lleis dels Escacs de la FIDE, els jugadors hauran de tenir els seus telèfons mòbils i/o qualsevol altre aparell electrònic de comunicació totalment apagat. Si es demostrés que un jugador porta connectat o fa ús d’un dispositiu electrònic de comunicació, perdrà automàticament la partida.

En el cas que un aparell electrònic produeixi un soroll, malgrat haver estat desconnectat, l’àrbitre podrà sancionar l’infractor amb sancions que aniran des de l’amonestació, fins a la pèrdua de la partida, en funció de les circumstàncies (com per exemple reincidència). Si és imprescindible utilitzar el mòbil per motiu de causa major, caldrà comunicar-ho i demanar permís a l’àrbitre del torneig.

16. Homologació.- El torneig serà vàlid per ELO català.

17. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCDE i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

18. Web oficial.- www.escacsllinars.net