C/ Prat de la Riba, 17, 08450 Llinars del Vallès

Telf: 93 841 30 86 // Mòbil/whatsapp: +34 644 72 29 97

Junta Directiva

Càrrec                                                        Nom

President                                                 Joan Antoni Pérez

Vicepresidenta                                          Ana Bonals

Tresoreria                                                  Andrea Lafuente

Tresoreria                                                  Maria Ubrer

Secretaria                                                  Núria Español

Coordinador escacs base                       Xavier Lobo

Vocal                                                          Rut Aixandri

Vocal                                                          Jaume Gayoso

Vocal                                                         Òscar Ceruelo

Vocal                                                         Roger Saurí